Ålevangeliet

StrÅLande bok

Grattis till Augustprisets bästa faktabok 2019.

Att jag skulle läsa en bok som handlar om ålar trodde jag aldrig, men blev lite nyfiken på "Ålevangeliet" när jag såg alla lovord om boken. Och jag blev inte besviken.

Författaren inleder boken med att berätta om sin barndoms ålafiske med sin far, en sysselsättning som band dem samman genom hela livet. Han berättar också om hur ålen gäckat forskare från Aristoteles tid ända tills idag. Vi får också veta vilken roll ålen haft både i litteraturen och i kulturen.

Ålen har ett märkligt liv; den genomgår flera olika stadier från dess födsel som yngel i Sargassohavet, över världshaven  som glasål, och överlever den så långt kan den hamna i ett svenskt vattendrag där den tillbringar många år i skyddande mörker bland stenar och vass. Så plötsligt sker en sista förvandling och den återvänder till Sargassohavet för att fortplanta sig - och sedan dö.

Man tror att det är så. Ingen har sett en fullvuxen ål i Sargassohavet - än så länge. Denna gåtfulla fisk som troligen funnits i 40 miljoner år, är nu starkt utrotningshotad. Försök har gjorts att få den att fortplanta sig i fångenskap, men alla försök har misslyckats.

Ålevangeliet är också en filosofisk bok som tar upp gränsen mellan liv och död, behovet av att förstå vem man är och vilka rötter man har.

En skönlitterär faktabok jag varmt rekommenderar.

Audience:

Tags:

Review by: Birgitta Högman Wednesday, December 11, 2019