Beställ boklåda

Du är välkommen att beställa boklåda till din klass.

Boka boklåda minst en vecka innan du behöver den. 

Alla boklådor hämtas på Herrljunga bibliotek.

Beställ boklåda till din klass

Vilken litteratur önskas?

Välj ett av alternativen.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är nödvändig för att biblioteken ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse och för att kunna fullgöra avtal som ingås med dig som låntagare. https://www.herrljunga.se/personuppgifter