Brun flicka drömmer

På ett poetiskt och lättläst språk berättar författaren om sin afroamerikanska uppväxt i 1960- och 70-talets USA.

Jacqueline Woodson föds 1963 i Columbus, Ohio av färgade föräldrar. Ganska snart går föräldrarna isär och hennes mamma tar henne och hennes två syskon till morföräldrarna i South Carolina. Där finns tryggheten och kärleken. När Jacqueline är 7 år flyttar familjen vidare till Brooklyn, New York, där Jacqueline fortfarande bor kvar. Jacqueline skildrar inte bara sin egen uppväxt utan synliggör också ett stycke afroamerikansk historia från gräsrotsnivå.