Fåglaviks Glasbruksmuseum

I Herrljunga Kulturhus finns ett museum över Fåglaviks Glasbruk.

Om glasbruket

Glasbruket i Fåglavik grundades 1874 efter att grosshandlare A. M. Andersson från Göteborg tvingades övernatta i Fåglavik när tåget han reste med fastnade i en snöstorm. Grosshandlare Andersson var på jakt efter lämplig plats att anlägga ett glasbruk och fann att Fåglaviks omgivningar med sin torvmosse passade bra.

Fåglaviks Glasbruk var på sin tid ett av Västsveriges största turistmål. Flera busslaster om dagen kunde komma för att titta på glasbruket och framför allt för att köpa glas i fabriksförsäljningsbutiken. Verksamheten på glasbruket lades ner 1980.

Om muséet

Museet har en konstnärlig touche och en glasbruksverkstad har byggts upp med verktyg och material bevarade från det gamla glasbruket. Här finns även en glasutställning där det första och det sista glaset som tillverkades i Fåglavik ingår, samt riklig fotodokumentation.

Det finns en hemsida, Fåglaviks glas, om Fåglaviks Glasbruk som är väl värd ett besök där man kan titta på en mängd fotografier på glas som tillverkats i Fåglavik och bilder från orten.

Öppettider

Öppet enligt överenskommelse under Herrljunga biblioteks öppettider.
Grupper enligt överenskommelse.

Entré 20 kr, barn tom 12 år har fritt inträde.
Information 0513-172 20

Modell av en hytta i Fåglaviks Glasbruksmuseum
Modell av en glashytta i Fåglaviks Glasbruksmuseum.