Fatta lagen

Känner du till dina rättigheter? Är du medveten om dina skyldigheter?

Juridik kan vara svårt. Känner du till vad våra lagar säger?

 Fatta lagen! förklarar svensk lag på ett lättillgängligt och enkelt sätt. Allt från Förskingring, skadegörelse, stöld och rån till hatbrott, olaga hot, civil olydnad, yttrandefrihet och diskriminering.

 Fatta lagen är skriven för yngre läsare, men kan läsas av alla.

Audience:

Tags:

Review by: Håkan Nilsson Tuesday, March 3, 2020