Fickhandbok för naturbörjare

Bok för dem som inte är så vana att vistas i naturen

Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har i svensk natur. Naturen erbjuder allt vi behöver för att leva och överleva. Om vi bidrar till att mångfalden försvinner så har vi förlorat alla naturliga förutsättningar till liv. Vi får veta lite om vår unika allemansrätt, Vad är skillnaden mellan naturreservat och nationalparker? Vad är Natura-2000 områden? Hur gör man upp eld ute?  Vi får tips om ätliga växter och svampar. Detta och mycket mer hittar du i denna lilla handbok.

Audience:

Tags:

Review by: Birgitta Högman Thursday, October 19, 2023