Forntiden - Sveriges fantastiska historia

För 14 000 år sedan kom de första människorna till ett geografiskt Sverige som delvis var täckt av inlandsis. Följ med på en tidsresa ända fram till bronsåldern, när klimatet hade blivit varmt och skönt.

Boken sträcker sig över tre förhistoriska perioder : jägarstenåldern, bondestenåldern och bronsåldern, med början för 14 000 år sedan och den går fram till järnålderns början för 2500 år sedan. Alla dessa åren levandegörs i fyra berättelser om renjägarna, samlarna, bönderna och bronsfolket. Familjerna i de olika berättelserna har fått namn, som till exempel flickan Idi, som har en leksaksräv av trä och lillebror Nugg, som mest petar sig i näsan...

Här beskrivs bostäder, redskap, mat, kläder och familjer från de olika epokerna. På vissa uppslag fungerar text och bild ungefär som i en serietidning. Det finns även tidslinjer och kartor som visar och förklarar. Färgteckningarna håller ofta jordiga nyanser och hjälper läsaren att leva sig in i en tid, så långt ifrån vår egen. Boken lockar säkert nyfikna barn som går på lågstadiet och mellanstadiet.

Audience:

Tags:

Review by: Petra Lindner Wednesday, August 18, 2021