Hans Rosling - ett liv

Läs om mannen som var en mästare på att förklara världens statistik för oss. Han var läkaren som blev forskare och höll många föredrag.

Hans Rosling dog 2017 men många minns säkert hans framträdanden i TV där han talade om att förstå världen. Själv sade han att han var "världsledande på show business inom statistik".

Hans reste mycket utomlands som ung och när han var färdig läkare arbetade han i några år i Afrika. Här såg han många fattiga som inte fick någon hjälp när de blev sjuka, för det fanns bara ett fåtal läkare.

Boken följer Hans genom hela hans liv. Den berättar om stiftelsen Gapminder som han grundade med sina barn. Man kan se deras filmer på Youtube och lära sig mer om sociala och ekonomiska frågor i världen.

Den här boken är lättläst, har 47 sidor och många foton.

Kanske blir du också lockad till att läsa Roslings bok Factfulness.

Audience:

Tags:

Review by: Petra Lindner Thursday, July 6, 2023