Herrljunga bibliotek firar demokratin

Herrljunga bibliotek vill uppmärksamma att det är 100 år sedan Sverige blev en demokrati genom att lyfta läsande förebilder.

2021 är det hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. 

Vi på Herrljunga bibliotek vill uppmärksamma detta genom läsande förebilder! 

Under hösten 2021 presenterar vi varje vecka ett eller flera personliga boktips med fokus på jämlikhet, solidaritet, demokrati, mångfald, frihet och mänskliga rättigheter i våra sociala medier. 

Bibliotekspersonalen är med och tipsar, men vi hoppas att fler vill vara med! Kanske har just du läst en bok som du vill berätta om och uppmuntra fler att ta del av? Allt du behöver göra är att skriva några korta rader om vem du är och om boken, samt ta ett foto vi kan använda. Gärna en bild där det går att se boken, sen väljer du hur mycket du själv vill synas. Maila text och foto till bibliotek@herrljunga.se 

Inled texten med ”Jag vill tipsa om den här boken under Demokratiåret 2021 för att… ” och fyll i med din egen motivering. 

Välkommen att vara med! Vi lyfter Demokratiåret 2021 tillsammans. #demokrati100

Svart-vitt foto av fem kvinnor som skålar för att fira kvinnlig rösträtt 1921 Foto: Dahllöf Reproduktion KvinnoSam Göteborgs Universitetsbibliotek
Skålande kvinnor. Stående längst bak är rösträttskämpen och läkaren Anna-Clara Romanus. Foto: Dahllöf. Reproduktion KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek