Hjärnhälsa på dina fem fingrar

Bättre hjärnhälsa

Demenssjukdomar ökar snabbt i världen och stora forskningsresurser sätts in  för att ta reda på vad som orsakar dessa sjukdomar för att bättre kunna förebygga och behandla dem. Man tror att livsstilen kan påverka risken att drabbas. I den här boken presenteras FINGER-metoden för att förebygga sjukdomen, vilket anspelar på de fem fingrarna.  Det är hälsosam mat, fysisk aktivitet, hjärngympa, social aktivitet och att ta hand om riskfaktorer som blodtryck, kolesterol, fetma och diabetes. I Sverige lever ca 160 000 människor med en demenssjukdomar. Det talas om de blå zonerna i världen. Det är vissa geografiska områden där människor lever till 100-årsåldern i större utsträckning än på andra ställen. Man tror att kosten har stor betydelse för den höga levnadsåldern. Och längst bak i boken finns hälsosamma recept som vilar på vetenskaplig grund. Förordet är skrivet av Drottnin Silvia.

Audience:

Tags:

Review by: Birgitta Högman Thursday, June 15, 2023