Instängda barn

Föräldrar som isolerar sina barn

Journalisten Leone Milton skriver här om föräldrar som låser in sina barn. Kommer ni ihåg Ystadsfamiljen som låste in sina barn 2018? De fick inte gå i skola och hölls isolerade från samhället. De barnen är inte ensamma om en sådan traumatisk uppfostran. Pastorspappan i Skåne levde helt isolerad från omvärlden med fru och 8 barn där han också utsatte dem för hot och våld. Och en mamma höll sin dotter gömd från sin far i nästan 20 år. Hon menade på att pappan skulle gifta bort dottern men sanningen visade sig var en helt annan. Hur kan detta hända i Sverige idag? Förfatatren tar upp samhällets bristande ansvar och menar att vi alla har ett ansvar att reagera och agera när vi ser att allt inte står rätt till när det gäller barn i vår närhet. Skrämmande och tänkvärd läsning.

Audience:

Tags:

Review by: Birgitta Högman Tuesday, October 10, 2023