Jag vill riva upp himmel och jord

Svensk kvinnohistoria

Detta är en roman om Elise Ottesen-Jensens arbete för kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar. Här beskrivs många livsöden som formade Elises liv och som på sätt och vis påverkar oss än idag. Vi möter bland andra Helga med sin stora barnaskara och hennes alkoholiserade make och Magnhild som visar hur det kan gå när en människa hålls i okunskap. Elise reste runt och höll många informationsmöten för arbetarklassens kvinnor där hon mötte dem i sin egen miljö. Männen spelar en tillbakadragen roll i boken men en man som kom att bli viktig för Elise var hennes make, Albert Jensen.  Det var ett patriarkalt tänkesätt som rådde på den tiden. Boken är lättläst, intressant och gör så man blir känslomässigt engagerad. Den här boken tycker jag borde läsas i skolan av elever på högstadiet. Den ger en historisk inblick i hur kvinnor fått kämpa för sin rätt.