Kåppi pejst

Hur vi härmar USA - mer än ever

Att vi  ska vara öppna för andra kulturer är idag en självklarhet. Men vad händer om vi bara tittar på ett lands kultur? Författaren ger oss här en dråplig bild av de många små och stora företeelser vi kopierat från USA under de senaste åren- Och  vad har hänt med vårt språk?  Är vi medvetna om hur mycket vi "amerikaniserat"? Det här är en både samhällskritisk och humoristisk bok som vill öppna våra ögon för hur påverkade vi är av USA. En del saker - inser man när man läser boken - tar man till sig utan att reagera över var de kommer ifrån. Jag tyckte det var frustrerande att inse hur amerikaniserade vi faktiskt är. 

Audience:

Tags:

Review by: Birgitta Högman Tuesday, May 9, 2023