Kulturhistorisk byggnadsinventering Herrljunga tätort

Fastigheter i Herrljunga

På uppdrag av Herrljunga kommun har denna inventering gjorts av Förvaltningen för kulturutveckling. Först får vi en presentation av hur boken är upplagd och hur inventeringen genomförts. Sedan kommer lite kartor och lite historik över Herrljunga. Efter det får vi se många foton på fastigheter i Herrljunga tätort, både gamla och nya bilder. Det är intressant att se hur byggnader förändrats. Vi får också veta byggår, vilken stil det är byggt i och vad fastigheten använts till. I slutet finns tips på god byggnadsvård. Mycket intressant  att läsa.

Audience:

Tags:

Review by: Birgitta Högman Monday, July 10, 2023