Kvinnan som samlade världen

En kvinna värd att lära känna

Den danska zoologen och entomologen Marie Hammer gjorde sin första expedition med polarforskaren Knud Rasmussen till Thule på Grönland. Sedan följde flera expeditioner runt hela jorden från 1930-talet till 1970-talet. Hon ville med resornas hjälp visa att världens kontinenter en gång satt ihop. Genom att finna liknande insekter på kontinenterna hoppades hon kunna bevisa detta. Hon samlade själv ihop pengar till sina expeditioner. Så småningom bildade hon familj men tillät inte att man och barn stod i vägen för hennes forskning. Sin doktorsavhandling skrev hon hemma vid köksbordet med fyra barn omkring sig. Och genom sin envishet lyckades hon till slut nå sitt mål; att samla världen. Det här är en mycket intressant läsning om en kvinna som tidigt gick sin egen väg och gjorde stora uppoffringar för att lyckas med sin uppgift.