Kvinnorörelse

En roman om de första svenska kvinnliga frälsningssoldaterna

Här berättar författaren om sin mormors mor, Hilda Andersson. Hon växte upp i en fattig arbetarfamilj i början på 1900-talet. Som en av de första kvinnorna i Sverige antas hon som officersaspirant på Frälsningsarmens krigsskola i Stockholm. Där träffar hon Frälsningsarmens grundare William Booth. För frälsningssoldaterna suddades de traditionella könsrollerna ut; männen sågs inte som starka och självständiga och kvinnorna kunde frigöra sig från familjen och istället förlita sig på vår Herre. De kunde till och med predika och kunde bli både sergeant och major. I början stötte frälsningssoldaterna på hårt motstånd både från politiker och kyrkan och misshandel av frälsningssoldater var vanligt. Men Hilda brann för sin tro och åkte runt i Sverige och startade nya kårer. En intressant berättelse om  hur det vara att vara frälsningssoldat i Sverige i början på 1900-talet.