Lätta fakta om folktro och väsen

Om väsen som kanske finns - eller inte. Skogsrået, älvor, gastar och vättar. Faktabok med lite text och många bilder.

Att gå igenom en mörk skog kan vara läskigt, för vem vet vad som döljer sig bakom träden. Då var det kanske lätt att tro på skogsrået. Förr trodde man att naturen var besjälad och man berättade om den farlige näcken för att hålla barnen borta från djupa bäckar och sjöar där de kunde drunkna.

Vet du hur du ska vända hästskon för att lyckan ska stanna kvar eller vilka klövrar som ger tur? På 31 sidor ges en mycket kortfattad översikt över olika väsen och folktro, både förr och idag. Ordförklaringar och register finns. Lagom spännande läsning för barn på lågstadiet.

Audience:

Tags:

Review by: Petra Lindner Thursday, March 10, 2022