Låneregler

För att låna böcker eller media på biblioteken måste du ha ett lånekort. För att få ett lånekort måste du visa legitimation. Lånetiden är oftast fyra veckor. Om du inte lämnar tillbaka ditt lån i tid kan du behöva betala en förseningsavgift.

Lånekort och personuppgifter

För att få ett lånekort måste du visa legitimation. Lånekortet gäller både Herrljunga och Ljungs bibliotek. För att barn och ungdomar under 16 år ska få ett eget lånekort måste förälder eller motsvarande fylla i en låneförbindelse. Första lånekortet är gratis. Ett förstört eller förlorat kort kan ersättas om du visar legitimation och kostar 20 kronor. Lånekortet ska tas med vid varje gång du lånar. Anmäl genast om du byter adress eller tappar bort ditt kort. Barn under 6 år lånar på föräldrarnas kort. Kom ihåg att ditt lånekort är en personlig värdehandling och att du ansvarar för allt som lånas på ditt kort. Kontakta genast biblioteket på telefonnummer 0513-172 20 om du förlorar ditt kort.

Kortet använder du när du vill:

  • Låna böcker och andra medier på våra bibliotek
  • Låna e-böcker eller filmer på vår webbplats
  • Reservera och låna om på vår webbplats
  • Söka i bibliotekets databaser hemifrån

När du skaffar ett lånekort eller godkänner att ditt barn skaffar ett lånekort godkänner du bibliotekets låneregler och samtycker till att personuppgifter hamnar i bibliotekets låntagarregister, utifrån GDPR (General Data Protection Regulation). Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang än inom bibliotekets verksamhet. Biblioteket behandlar personuppgifter om dig för att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade och för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning. Uppgifter om dina lån är konfidentiella och raderas när lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda såvida du inte själv medgivit lånehistorik. De uppgifter vi sparar är namn, personummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Om du inte aktivt använt ditt lånekort under tre år sorteras du bort ur vårt register.

Lånetid

Lånetiden är oftast fyra veckor. CD-skivor, tidskrifter och CD-ROM-skivor får du låna i två veckor. DVD-filmer får du låna i sju dygn. DVD får du låna om du fyllt 16 år. Vid varje lånetillfälle får du med en förteckning över det som lånats och vilken datum det ska lämnas tillbaka. Vi ber dig hålla angiven lånetid. Andra väntar!

Omlån

Om en bok inte är beställd av annan låntagare, kan du låna om den, men högst två gånger. Omlån kan också göras per telefon 0513-172 20. Du kan själv låna om dina böcker via bibliotekets katalog om du har en PIN-kod. Om du vill skaffa en PIN-kod kontakta biblioteket.

Beställning

Om du vill låna sådant som är utlånat, kan det beställas.

Lån från andra bibliotek

Om vi inte har den bok du vill låna kan vi ofta låna den från andra bibliotek. För mer information, kontakta personalen på biblioteket.

Försenade media

Avgift för försent inlämnade media är 1 kr/media och dag med början på 3:e förseningsdagen. Max 30 kr/media. Max 200 kronor totalt. DVD/TV-spel: 5 kr/förseningsdag. Max 50 kr/media. För barnmedia tar vi inte ut några förseningsavgifter. Vid försenad återlämning skickas första påminnelsen efter en vecka och en andra efter ytterligare 10 dagar. Räkning motsvarande värdet på det som inte återlämnats skickas efter ytterligare två veckor. Debiteringsavgift på 30 kronor tillkommer. Räkningen stryks när medierna återlämnas. Obetald skuld upphäver lånerätten. Barn och ungdom under 16 år undantas från förseningsavgifter. För vissa extra bibliotekstjänster tar vi ut en mindre avgift.

Förstörd eller förkommen media

Om du förlorar böcker, CD-skivor eller annat du lånat på biblioteket blir du ersättningsskyldig. Ersättningen för förkomna eller skadade media följer ett av biblioteket fastlagt schablonpris, men kan prövas i varje enskilt fall. För speciellt värdefulla eller svårersättliga media kan en högre ersättning krävas. Aktualitet och ålder/slitage av det aktuella mediat kan sänka ersättningskostnaden.

Avgifter

Det mesta på biblioteket är gratis om man inte är försenad med något eller har tappat bort eller förstört något. För vissa extra bibliotekstjänster tar vi ut en mindre avgift.