När man sydde kläder på fabrik

Konfektionsindustrins historia

Vem minns inte alla syfabriker som fanns i våra trakter mellan 1950 - 1970-talen? Ja konfektionsindustrin var stor i mitten på 1900-talet då 90% av alla kläder vi köpte var tillverkade i Sverige. Syfabrikerna bestod av till 85% av kvinnlig arbetskraft och man rekryterade även arbetskraft från andra länder. Johannes Daun har i den här boken gjort en redogörelse för konfektionsindustrins historia från 1800-talet till idag. Mycket rör sig kring trakten runt Borås som var känt som konfektionsindustrins Mekka. 1890 -1920 var början till denna industri. under efterkrigstiden,1920 -1945, kom genombrottet och guldåren varade mellan 1945 - 1970. Sedan kom krisen 1970 -1990. Konkurrensen från utlandet blev för stor och idag finns i stort sett inga syfabriker kvar. En mycket intressant bok med många illustrationer från gångna tider.

Audience:

Tags:

Review by: Birgitta Högman Monday, February 13, 2023