Pojkarna i klostret

Barns utsatthet

Boken handlar om bröderna Peder och Staffan Nyblom och deras 6 år långa vistelse på det katolska klostret Kremsmünster i Österrike. Peder är författarens farfar och när det i början på 2000-talet kom rapporter om tidigare övergrepp som skett i klostret bestämde hon sig för att forska i detta. 1913 var bröderna 10 år gamla och skickades från Stockholm till klostret. Föräldrarna var ett svenskt konstnärspar och katoliker som ville ge sina barn en bra uppfostran. 1914 bröt första världskriget ut och barnen fick uppleva svält, hård exercis och skolkamrater som skickades ut i strid för att aldrig återvända. Efter 6 år tog sig barnen hem genom ett krigshärjat Europa, det var en svår resa då Staffan var dödssjuk. Boken bygger på efterlämnade brev, intervjuer med tidigare elever och forskare som utrett övergreppen samt genom detaljerade anteckningar om skolans aktiviteter. Men får vi någonsin veta vad som egentligen hände?

Audience:

Tags:

Review by: Birgitta Högman Thursday, December 23, 2021