Rebell

En kvinnas flykt från Saudiarabien

Här berättar Rahaf om hur det är att växa upp som kvinna i Saudiarabien. Kvinnor är begränsade av manliga släktingars beskydd och hårda religiösa lagar och de behandlas som slavar utan någon frihet att själva kunna påverka sina liv. Hon minns sina första år som lyckliga, fyllda av skratt och lek. Men redan när hon fyller sju år börjar hennes värld att krympa. Då får hon inte simma, inte skratta högt, inte lämna sitt hus annat än i sällskap av sina bröder. Och hon tvingas passa upp på manliga släktingar. När hon får se sin syster bli svårt misshandlad börjar hon ifrågasätta orättvisorna. Vid 15 års ålder hittar hon likasinnade i ett underjordiskt nätverk och det blir början på tre års planerande av en livsfarlig flykt. Idag lever Rahaf i Kanada och hon har fortsatt att kämpa för kvinnors rättigheter. En skakande berättelse som tyvärr delas av många kvinnor.