Samtycket

Ett svinaktigt beteende i konstens namn

När Vanessa var 13 år följde hon med sin mor på en middagsbjudning. Där träffade hon den  medelålders författaren GM. Han trollband henne med sin blick från första stund och det dröjde inte länge innan de inledde ett förhållande. Vanessas barndom präglades av föräldrarnas olyckliga äktenskap och efter skilsmässan sökte hon kärlek från en fadersgestalt. Det är en förklaring Vanessa gett till varför hon föll för GM. I början protesterade modern till förhållandet men så småningom accepterade hon det. I GM:s självbiografiska böcker framgår tydligt hans  böjelse för unga flickor och pojkar. Han såg sig som en lärare i sexualkonst, inte som en förövare. Detta var på 1980-talet allmänt accepterat i de litterära franska kretsarna. Vanessa såg sig inte som något offer utan som en förälskad tonåring som indirekt gav sitt samtycke till relationen. Hon blev aldrig utsatt för våld eller tvång. Efter 2 år lyckades hon lämna förhållandet.

En bok att uppröras över, att bli arg och besviken över. Men mycket välskriven och värd att läsa.