Skogen

Den gröna tråden

Här får vi 19 svenska skogsägares syn på ägandet av skog. Alltifrån Jukkasjärvi i norr till Ystad i söder. Mellan presentationerna finns lite lätt fakta om skog till exempel hur många män respektive kvinnor som äger skog, medelålder på skogsägarna, varför man äger skog och hur mycket skog som finns i Sverige. Det är mycket lättfattlig information. Det som väger tyngst till ägandet av skog är ofta jakt och fiske, natur och kutur och biologisk mångfald.  Varje skogsägare presenterar sin skog, hur den kom i deras ägo, hur skogen ser ut och hur de förvaltar sin skog. Boken är rikt illustrerad. Intressant läsning.

Audience:

Tags:

Review by: Birgitta Högman Tuesday, January 10, 2023