Skuggland

En intressant debutbok om dagens skola

Händelserna utspelar sig på en prisbelönt elitskola  för barn från de riktigt rika familjerna som bor i närheten av Djurgården i Stockholm. Huvudfinansiär är den stormrike Gunnar Grentz. Han har också största makten över skolan, men låter andra människor ha symboliska roller i organisationen. Den 11-årige Daniel är en udda elev på skolan. Han är bäst i skolan i de flesta ämnen, men har den "fattigaste" bakgrunden, vilket gör att han hamnar längst ner i hierarkin bland eleverna. Daniel bor med sin mamma Vicky i en stor bostadsrätt, men efter att pappan dog för två år sedan har det bara gått utför ekonomiskt  och de har inte längre råd att bo kvar. Vicky var skådespelare för många år sedan men nu får hon knappt några roller, och hon dränker sina sorger alltför ofta i för många glas vin. Daniel har det svårt på skolan  där han mobbas. Mobbningen går snart över i rent brottsliga övergrepp, vilket tvingar Vicky att prata med skolans rektor och hans värsta mobbares föräldrar. Det här är en berättelse som speglar klasskillnader och segregation i skolväsendet idag. Läs boken så får du veta hur det går för Daniel och hans mamma.

Audience:

Tags:

Review by: Birgitta Högman Friday, June 9, 2023