Smartast bland mesar

Ingen mesig mes

Författaren är professor i teoretisk ekologi och specialist på svenska småfåglar. Hans största intresse är att studera hur småfåglarna klarar av våra kalla vintrar. En som utmärker sig vid fågelbordet är talgoxen, en av våra vanligaste fåglar. Talgoxen är duktig på att hamstra och riktigt kaxig vid fågelmatarna. Den kan till och med knacka på fönsterrutan när den tycker det är dags att fylla på fågelmaten. I denna bok får vi ta del av många intressanta studier som visar att talgoxarna verkligen är smartare än andra mesar. Boken är full av spännande fakta och man behöver inte vara någon expert på fåglar för att tycka den är intressant.

Audience:

Tags:

Review by: Birgitta Högman Monday, August 9, 2021