Språktåget

Häng med på Språktåget. Alla kan åka med!

Tecknad bild med ett tåg där en kanin kör loket och två barn sitter i vagnen bakom. Ett barn sitter i rullstol och läser ur en bok för ett annat barn. Texten Häng med Språktåget kommer ut i röken från loket.

Språktåget ger råd och tips till föräldrar och andra i barns närhet om hur barns tal- och språkutveckling kan stimuleras. 

Språktåget stannar vid olika stationer där barn kan utveckla olika delar av sina språk. Några behöver stanna lite längre vid någon station, andra tuffar på snabbare. Alla kan åka med Språktåget! Böckerna hittar du på barnavdelningen på Herrljunga bibliotek.

Språktåget är ett samarbete mellan bibliotek, logopedi, barnhälsovård och Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.

Tecknad bild med ett tåg där en kanin kör loket och två barn sitter i vagnen bakom. Ett barn sitter i rullstol och läser ur en bok för ett annat barn. Texten Häng med Språktåget kommer ut i röken från loket.