Starka kvinnor som fört Sverige framåt

Kvinnliga pionjärer

I den här boken möter vi fem svenska kvinnor, födda mellan 1835-1897 som kämpade för kvinnans rätt till utbildning, yrke, rösträtt och jämställdhet. Du får bland andra möta Emmy Rappe, sjuksköterska, Elfrida Andrée, organist och telegrafist, Kata Dahlström, agitator, Kerstin Hesselgren, första kvinnan i riksdagen och Elsa Andersson Sveriges första kvinnliga pilot och fallskärmshoppare. Tänk vad dessa kvinnor fått kämpa. En mycket intressant bok om kända och mindre kända kvinnliga pionjärer.