Kan själv!

Ian Schemper Utställning

Datum

24 september torsdag
20 oktober tisdag
2020-09-24 till 2020-10-20.
Plats Herrljunga Kulturhus, hörsalen Herrljunga bibliotek
Målgrupp:

En ljudupplevelse för de allra minsta, 0-2 år.

Kan själv! är en ljudupplevelse för de allra minsta barnen. I utställningen kan de skapa och uppleva ljuden med hela kroppen och de kan samarbeta kring och kommunicera med de olika ljuden. Alla ljud och allt ljudskapande presenteras på ett sätt som passar deras unika sätt att undersöka sin omvärld. Det gör att de på egen hand kan skapa sin egen upplevelse vid besöket.

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. 

I utställningens sex olika delar kan barnen, på sina villkor, skapa ljud med olika material och föremål. De kan utforska elektroniska ljud och upptäcka gömda ljud. 

Utställningen är corona-anpassad med ett begränsat antal besökare samtidigt. 
Obligatorisk föranmälan till 0513-172 20.

Utställningen produceras i sambarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson. Medfinansiärer är Musikverket, Kulturbryggan, Kultur i Väst och tidskriften Föräldrar & Barn.

Taggar: