Stämplad

Forum för levande historia Utställning

Utställningen är över

20 januari måndag 2020
18 februari tisdag 2020
2020-01-20 till 2020-02-18.
Målgrupp:

En interaktiv utställning om kategorisering.

Stämplad är en liten interaktiv utställning som handlar om kategorisering av människor. Den tar avstamp i Förintelsen under andra världskriget men knyter också an till vår samtid och de kategoriseringar vi gör mer eller mindre medvetet varje dag.

Att kategorisera är nödvändigt för oss, men kan också leda till intolerans och utanförskap. Frågan är hur vi kan motverka negativ kategorisering och förhindra att historien upprepar sig...

Utställningen Stämplad från Forum för levande historia ingår i ett samverkansprojekt med Västarvet, Sensus och folkhögskolor i Västra Götaland.

Utställningen visas på Herrljunga bibliotek och är tillgänglig under samma öppettider som biblioteket.

Taggar: