Biblioteken stänger tillfälligt!

29/2 stänger biblioteken i Herrljunga och Ljung tillfälligt. Vi genomför ett systembyte och går över till samverkan Knallebiblioteken.

Ett lånekort med texten Knallebiblioteken och en tecknad uggla

Herrljunga bibliotek kommer från och med 7/3 ingå i bibiotekssamverkan Knallebiblioteken. 
Det är en samverkan mellan alla folkbiblioteken i Sjuhäradskommunerna - Bollebygd, Borås, Mark, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 

En av grunderna i Knallebiblioteken är ett gemensamt bibliotekssytem. För att kunna genomföra systembytet håller bibiloteken i Herrljunga och Ljung tillfälligt stängt från 29/2. Herrljunga bibliotek öppnar igen torsdag 7/3 och Ljungs bibliotek öppnar måndag 11/3. Alla låntagare måste signera ett nytt låneavtal för att godkänna våra låneregler och hantering av personuppgifter. 

Du kan godkänna det nya låneavtalet på plats på biblioteken genom att signera ett digitalt avtal med hjälp av Bank-ID eller på vår signeringsplatta. Från och med 7/3 går det också bra att gå in på den nya hemsidan för Knallebiblioteken och godkänna det nya avtalet. Logga in med personnummer och PIN-kod. 

Vi gör ett tillfälligt uppehåll i möjligheten att fjärrlåna under perioden 15/1-6/3. 

Våra digitala tjänster kommer tillfälligt vara stängda 4-6/3. När de åter är i funktion och du har godkänt det nya låneavtalet kommer du åt tjänsterna genom att välja att logga in med Knallebiblioteken. I samband med att vi ingår i Knallebiblioteken går vi över till Cineasterna för strömmande film.

När alla åtta kommunerna har gått in i det nya systemet så kommer ditt lånekort gälla i alla kommunerna inom samverkan. Du kommer till exempel att kunna låna på Herrljunga bibliotek och återlämna på Ulricehamns bibliotek. Du kommer också ha tillgång till och kunna låna från alla biblioteken. 

Har du frågor om Knallebiblioteken? Välkommen att kontakta oss på bibliotek@herrljunga.se eller 0513-172 20.

Målgrupp:

Taggar:

den 31 januari 2024