Uppehåll fjärrlånebeställningar

Tillfälligt uppehåll för fjärrlånebeställningar 15 januari till 7 mars

Öppna böcker staplade på varandra moritz320, Pixabay

Vi gör ett tillfälligt uppehåll i möjligheten att fjärrlåna under perioden 15 januari till 7 mars.
Detta med anledning av förberedelser inför bibliotekssamverkan Knallebiblioteken.Målgrupp:

Taggar:

den 4 januari 2024