Constance Mozart

En kvinna i skuggan av ett geni.

Musikforskaren Viveca Servatius har skrivit en spännande biografi om Constance Mozart. Biografin bygger till stor del av brev och korrespondens från tiden, vilket gör att man känner att man kommer nära både Mozart och Constance. Viveca ger oss samtidigt en inblick i hur livet kunde te sig för borgerliga och högreståndsfamiljer under andra halvan av 1700-talet och början av 1800-talet.

Constance Mozart föddes i Tyskland för 250 år sedan. Under de nio år som hon var gift med Wolfgang Amadeus Mozart skapade han sina bästa verk. Han arbetade in i det sista med sitt "Requiem", men det förelåg ofullbordat när han dog bara 35 år gammal. De fick sex barn, enbart två söner uppnådde vuxen ålder. Constance överlevde Mozart med drygt 50 år och hon såg som sin livsuppgift att verka för spridningen av hans enastående musik. Vilket hon fortsatte med även sedan hon gift om sig efter 18 år med den danske diplomaten Georg Nicolai Nissen, som skrev den första stora biografin om Mozart. De levde bland annat 10 år i Köpenhamn. Constance dog 80 år gammal i Mozarts födelsestad Salzburg.