När hjärnan sviker

Om demens

Författaren har forskat om hjärnan, minnet och åldrandet i 20 års tid och i den här boken guidar hon oss med stor kunskap och värme i frågor som rör demens. Hennes pappa drabbades av demens och trots att hon arbetat med ämnet såg hon inte de första varningstecknen på sjukdomen.  Här delar hon med sig av de erfarenheter hon fick genom pappans sjukdomsförlopp. Vi får veta vilka tecken och varningssignaler man ska se upp med och vad man gör som anhörig om man misstänker demens. Det finns många olika varianter av demenssjukdomar. Hur är det att leva med en sådan sjukdom och vilken behandling finns i nuläget? Och kan man skydda sig mot demens? Den här boken är lätt att förstå och att läsa trots att det är ett svårt ämne och kan nog vara ett stöd och en tröst för anhöriga.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Birgitta Högman den 15 juni 2023