När samtalen upphör

En bok om demens

Demens påverkar vår kognitiva förmåga t ex språket, minnet, orienteringsförmåga och att planera och utföra vanliga vardagssysslor. Detta drabbar inte bara den person som har sjukdomen utan det går också ut över familj och andra närstående. Anders Post har i den här boken intervjuat anhöriga och i en del fall de som drabbats av sjukdomen. Anhöriga berättar om hur livet gestaltat sig för dem efter demensdiagnosen. Det är mycket berörande läsning. Drottning Silvia berättar om sin mors demens och hur hon lagt grunden till en ny utbildning inom demenssjukvården.  Här finns också en faktadel i slutet av boken där bland annat de olika demenssjukdomarna beskrivs. 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Birgitta Högman den 13 februari 2023