Svenska fåglar ugglor och rovfåglar

En bok för fågelintresserade i alla åldrar

Ugglor och rovfåglar är arter man inte ser så ofta och därför känns det lite speciellt när man får syn på dem. Rovfåglarna har bra syn och man ser dem ofta när de jagar byten. Ugglan är mest nattaktiv och har väldigt bra hörsel.  Iden här boken får du först en presentation av hur boken är uppbyggd och förklaring på symboler används. Sedan följer beskrivningar på fiskgjusen, hökartade rovfåglar, falkfåglar och ugglor. För varje art beskrivs vikt, storlek, hur gamla de blir, hur många som finns i Sverige, hur äggen ser ut och även en beskrivning på lätet (inte så lätt). Presentationen omfattar 29 olika arter som lever i Sverige. Och sist i boken finns en ordlista över fågeltermer och en lista på  de 254 vanligaste arterna i Sverige. Boken kan mycket väl läsas av gammal som ung. Trots att jag har många fågelskådarår bakom mig hittade jag information jag inte kände till.

Fler böcker av författaren

 1. Svenska fåglar

  Subtitle: ugglor och rovfåglar : jämför och lär känna 29 arter
  By: Emtenäs, Martin
  Language:
  Swedish
  Published: 2023
  Classification: Ugg.07-c,u
  Available as: Book
 2. Svenska grod- och kräldjur

  Subtitle: jämför och lär känna 19 arter
  By: Emtenäs, Martin
  Language:
  Swedish
  Published: 2022
  Classification: Ugh.07-c,u
  Available as: Book
 3. Svenska däggdjur

  Subtitle: Jämför och lär känna 46 arter
  By: Emtenäs, Martin
  Language:
  Swedish
  Published: 2021
  Available as: Book
 4. Fantastiska fladdermöss

  By: Emtenäs, Martin
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: Ugff,u
  Available as: Book

Audience:

Tags:

Review by: Birgitta Högman Monday, July 10, 2023