Svenska grod- och kräldjur

Lär känna 19 arter av grodor, paddor, salamandrar, ormar och ödlor.

Martin Emtenäs, som är känd från olika naturprogram på TV har skrivit den här faktaboken på 45 sidor med många bilder. Boken är väldigt översiktligt upplagd och varje art presenteras med tabeller och symboler samt en tecknad bild.

Lökgrodan är så långsam att det tar fem minuter för den att gå en enda meter på land, men den kan simma snabbt. Den större vattensalamandern har en kam på ryggen, som gör att den ser ut som en liten drake. Snokarna är världens största ormfamilj. I Sverige lever bara 2 arter av ödlor.

Detta och en hel del annat får man lära sig i boken. Längst bak finns en översikt över alla arter som finns i vårt land samt en ordlista och tips på hur man föder upp en groda.

Audience:

Tags:

Review by: Petra Lindner Friday, December 16, 2022