Uppehåll fjärrlånebeställningar

Tillfälligt uppehåll för fjärrlånebeställningar 15 januari till 7 mars

Vi gör ett tillfälligt uppehåll i möjligheten att fjärrlåna under perioden 15 januari till 7 mars.
Detta med anledning av förberedelser inför bibliotekssamverkan Knallebiblioteken.Audience:

Tags:

Thursday, January 4, 2024